Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminen
1.2.2021 14:14 Uutiset / Pääsivusto

Savonia AMK

Ilmoittaudu nyt Savonia Ammattikorkeakoulun järjestämään "Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminen"- opintoihin;

Millainen urheilija kiinnostaa sponsoreita? Miten voit rakentaa henkilöbrändiäsi? Mitä urheilijana opittuja taitoja voit siirtää muuhun työelämään? Näihin kysymyksiin haetaan vastausta Urheilijan Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminen –opintojaksolla.

Opintojakso soveltuu myös toisen asteen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää yrityksen markkinoinnin näkökulmaa urheilusponsoroinnissa ja osana yrityksen strategiaa. Opiskelija saa käsityksen nykyaikaisen markkinointiviestinnän mahdollisuuksista ja hyödyntää oppimaansa oman urheilijabrändin suunnittelussa. Opiskelija saa käsityksen, miten opittuja taitoja voi hyödyntää työelämässä urheilu-uran jälkeen.

Keskeinen sisältö:

  • pohjustus markkinoinnin kilpailukeinoihin (4 P)
  • urheilusponsorointi osana yrityksen strategiaa
  • Nykyaikainen markkinointiviestintä ja sponsorointi
  • urheilijabrändäyksen tavoitteet ja vaikutukset
  • oman urheilijabrändin suunnittelu
  • tarinallistamisen mahdollisuudet eri viestintäkanavissa
  • urheilusta opittujen taitojen hyödyntäminen työelämässä (verkostoituminen, markkinointiosaaminen, yrittäjyystaidot)

Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen.

Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, tentti. Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana.

Toteutus:
Opinnot toteutetaan Moodlessa itsenäisenä verkko-opiskeluna, joten opiskelijalla täytyy olla käytettävissä internet-yhteydellä oleva tietokone.

Opiskelu on maksutonta.
Ilmoittaudu: https://www.lyyti.fi/reg/Sponsorointi_ja_urheilija...


   
Lisää uutisia
Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia
«  Heinäkuu   »
Kategoriat